ПСИХОЛОГ САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ ОДРЖАО ПРЕДАВАЊЕ УЧЕНИЦИМА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У НИШУ

У Саветовалишту за младе Дома здравља Ниш 05.11.2019.године, психолог је одржао прадавање ученицима Музичке школе у Нишу. Употреба медија код младих, промене у адолесценцији, ризици које носи адолесценција, љубав и заљубљеност, теме које су највише заинтересовале младе на предавању.

Својим понашањем, начином живота и односом према здрављу не утичемо само на своје здравље, него у многоме на живот и на здравље наше деце, наших унука и праунука. Дужина живота и резерве здравља нису опредељени само наслеђем. На њих умногоме утичу и други фактори, пре свега, начин и услови живота и рада. Здравље савременог човека највише угрожавају преобилна и недеакватна исхрана, недовољна физичка активност, стресна напрезања, загађења животне и радне средине и штетне навике.