Одлука о именовању лица за заштиту податак

Одлуком директора Дома здравља Ниш о именовању лица за заштиту података о личности број 3961 за лице за заштиту података о личности именован је Александар Илић, дипл.правник шеф одељења за правне послове Дома здравља Ниш.

Контакт подаци именованог лица су:

  • Адреса: Дом здравља Ниш, ул Војводе Танкосића бр.15
  • Телефон: 018/503313
  • Мејл: aleksandar.ilic@domzdravljanis.co.rs