ПСИХОЛОГ САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ ОДРЖАО ПРЕДАВАЊЕ УЧЕНИЦИМА ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ

У Саветовалишту за младе Дома здравља Ниш, психолог је држао прадавања ученицима Трговинске школе: "Употреба медија код младих" и "Промене у адолесценцији, ризици у адолесценцији и фактори који утицу на здравље"

"Прошле године објављени су резултати истраживања према којима је 57% жена које су учествовале у истраживању изјавило да чешће комуницира са људима на интернету него у реалном животу, лицем у лице, а 39% испитаница је себе назвало Facebook зависницима.

Још једна студија, објављена у марту прошле године показала је да су људи толико опседнути друштвеним мрежама да је 48% испитаних признало да проверава новости на својим Facebook и Twitter профилима током ноћи или одмах по буђењу. Тада је објављен и невероватан податак да 19% испитаника млађих од 25 година објављује статусне поруке на Facebook-u или Twиtter-u уколико се пробуди у току ноћи."