ПОСЕТА НАШИМ НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА

Поводом обележавања Међународног дана старих, 03.10.2019. године запослени у Служби за кућно лечење,медицинску негу и палијативно збрињавање Дома здравља Ниш, посетили су пацијенткињу Радмилу Живчић која је напунила 84 године.
Захваљујући бољем животном стандарду становништва, квалитетнијој здравственој заштити, просечан животни век људи у Србији продужава се из деценије у деценију.
Активности на унапређењу здравља и превенцији болести и незгода код старих треба да се спроводе током читаве године, што ми и чинимо преко службе Кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања Дома здравља Ниш.
Мултидисциплинарни тим- кога чини: лекар, медицинска сестра, социјални радник, члан породице пацијента- свакодневно се суошава са изазовима и посебним потребама наших најстаријих лица.
Осим Службе за кућно лечење,медицинску негу и палијативно збрињавање Дома здравља Ниш укључене су у решавање проблеманајстаријих лица и то: Служба за лабораториску дијагностику, Служба за специјалистичко консултативне делатности, Служба за физикалну медицину и рехабилитацију чији су физијатри и физиотерапеути свакодневно на терену, односно у стану пацијента.
Брига о здрављу, редуковање смањене функционалне способности и очување животне независности, подршка старијим лицима у њиховим домовима и очување достојанства, аутономије и поштовање према њима, биће наш циљ и у нашем даљем раду.