"ПРОМЕНЕ У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ, РИЗИЦИ У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ И ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ЗДРАВЉЕ"

У циљу промоције рада Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш, у просторијама Основне школе "Стефан Немања", 03.10.2019. године ученицима 8. разреда, психолог овог саветовалишта одржао је предавање на тему "Промене у адолесценцији, ризици у адолесценцији и фактори који утичу на здравље".
"Адолесценција је развојни период у којем се завршава одрастање. То је веома буран период како за адолесцента, тако и за породицу. Адолесцент тражи сопствени идентитет, може имати честе сукобе са ауторитетима, а размишља и о својој сексуалној орјентацији и сазревању сексуалног идентитета. У релативно кратком периоду млада особа мора упознати, савладати и правилно усмерити своје нагонске пулзије. Такође, адолесцент треба пронаћи праву меру у поступку испуњавања очекивања околине, али и сопстених очекивања. У овом периоду могу се јавити појачана напетост, анксиозност, промене у расположењу и понашању. Расположење може бити нестабилно, променљиво. Адолесцент је жељан нових исустава, жели да проба забрањено, те тако лако може склизнути у замку ризичног сексуалног понашања и злоупотребе алкохола и других психоактивних супстанци, зависности од интернета и коцкања. Слабија комуникација са родитељима, вршњацима, све очигледније повлачење из друштва, такође, може бити знак психолошких проблема адолесцента. "