ПОДРШКА СТАРИМ ЛИЦИМА И ОЧУВАЊЕ ЊИХОВОГ ДОСТОЈАНСТВА

Служба за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање и Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш, организовали су акцију поводом Међународног дана старих, у централном холу.
Активности здравствених радника Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање усмерене су на унапређење здравља и превенцију болести код старих особа.
Наш циљ је укључивање старих лица у све облике одлучивања о њиховој болести и бризи о здрављу, промовисање доброг здравља и здравих животних навика и социјализација са породицом и околином. Желимо да постигнемо очување функционалне способности и животне независности, подршку старијим лицима у њиховим домовима и очување достојанства и поштовања према њима.