ОБАВЉЕН ПРИЈЕМ ГРАЂАНА И ЗАПОСЛЕНИХ КОД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Уторак и петак су дани када грађани и запослени у установи могу да разговарају са директором Дома здравља Ниш, да изнесу своје проблеме и дају сугестије.
Директор проф.др Милорад Јеркан у присуству својих најближих сарадника задужених за различите области данас је обавио разговоре са заинтересованим суграђанима а све у циљу ефикаснијег решавања изнетих проблема.
Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516, е-maila info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља Ниш.