НАЧИН ПРАЋЕЊА ПРОМЕНА ПСИХОСОЦИЈАЛНОГ СТАЊА СТАРИХ ЛИЦА-АНКСИОЗНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ

У просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему „Начин праћења промена психосоцијалног стања старих лица-анксиозност, одбаченост“.

Заинтересовани корисници и чланови породица могли су у пријатном амбијенту Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање да изнесу своја искуства, реше недоумице и добију одговоре на постављена питања социјалном раднику.

Циљ оваквих састанака је пружање социјалне подршке корисницима и члановима њихових продица.