НАСТАВАК ДОБРЕ САРАДЊЕ СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ЦРВЕНИ КРСТ

Као наставак добре сарадње са Градском општином Црвени Крст , Служба за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Ниш, организује дежурство медицинских екипа поводом одржавања XIV Општинских олимпијских игара Градске општине Црвени Крст у Горњем Комрену, дана 07.09.2019.године у периоду од 09:30-18:00 часова.

Задатак медицинских екипа је да обезбеде медицински надзор учесницима и пруже адекватну медицинску помоћ ако то буде неопходно.