„БАЗАР ЗДРАВЉА“ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ПОДРШКА "ОЛИМПИЈАДИ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА-2019"

На „ОЛИМПИЈАДИ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА – 2019“, Дом здравља Ниш организовао je "БАЗАР ЗДРАВЉА". Ова манифестција је одржана 24.08.2019. године у парку Светог Саве.
Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба у основи носи обележје културе умешности живљења у старости. Духовно и физичко кретање нераздвојни су део олимпијског наслеђа, као најбољег лека за успешан и достојанствен живот човека, усклађен са унутрашњим и спољашњим светом.
На Базару здравља здравствени радници Дома здравља Ниш радили су: мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у крви, одређивање процента масне масе у организму, одређивање БМИ, преглед младежа, подела едукативног материјала уз стручне савете лекара везане за здравље и здраве стилове живота. Дом здравља Ниш, у оквиру својих надлежности и могућности, предузео је све неопходне мере у циљу пружања медицинске помоћи учесницима и обезбедио присуство лекара током трајања ове манифестације. Како би допринео бољем и квалитетнијем животу људи у трећем добу живота, Дом здравља Ниш радио је промоцију здравља и превентивних прегледа, намењених свим учесницима олимпијаде али и свим посетиоцима. 
На Базару здравља учествовале су све службе Дома здравља Ниш.