ПРИЈЕМ ГРАЂАНА И ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ КОД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Директор Дома здравља Ниш, проф. др Милорад Јеркан  је свим заинтересованим саговорницима на данашњем пријему, пружио могућност да искажу своје предлоге или личне проблеме. Овакав начин комуникације са корисницима здравствених услуга и запосленима је одраз активног односа који води бољем друштвено одговорном раду.

Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516, е-маила info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља  Ниш.