РЕДОВНА ПОСЕТА РУКОВОДСТВА ЗДРАВСТВЕНОЈ СТАНИЦИ „ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ“

Са циљем унапређења квалитета пружених здравствених услуга као и задовољства корисника и запослених, а у оквиру свог редовног обиласка, 07.08.2019.године руководство Дома здравља Ниш, обишло је ЗС „Горњи Матејевац“.

У току посете исказано је задовољство радом медицинског особља, вођењем медицинске документације и односом према пацијентима. 
Након сагледавања услова рада у објекту, заједнички закључак је да је неопходно комплетно реновирање ове здравствене станице и да ће се Дом здравља обратити Градској општини Пантелеј, на чијој територији се налази ова здравствена станица, за помоћ у реализацији овог пројекта.