ПРОВЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗНОГ ПАРКА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

У циљу безбедности радника Дома здравља Ниш и других учесника у саобраћају, дана 06.08.2019.године извршена је ванредна контрола безбедности возног парка Дома здравља Ниш и утвђено је да су сви аутомобили исправни и да поседују сву непходну опрему. Хигијена аутобила је на задовољавајућем нивоу. Редовне контроле се спроводе свакодневно, а ванредне месечно.