ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ЗБРИЊАВАЊУ НЕПОКРЕТНИХ И ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ ПАЦИЈЕНАТА“

Дана 24.07.2019. године у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему „Улога локалне заједнице у збрињавању непокретних и тешко оболелих пацијената“.
Како је све већи број наших пацијената код којих је неопходно палијативно збрињавање, неопходно је да локална заједница уложи напор да палијативна јединица у оквиру КБЦ Ниш поново почне са радом.
Значај ове јединице и неопходност њеног постојања посебно се види сада када она не функционише.
Наши корисници који су у терминалној фази болести и њихове породице немају друге могућности за збрињавање јер геронтолошки центри нису у могућности да пруже адекватну медицинску негу таквим корисницима. У оквиру кућне неге поред помоћи лекара и сестре, пружа се и помоћ од стране геронто домаћица али због ограниченог броја запослених нисмо у стању да овај вид услуга пружимо већем броју корисника.
Kорисници и њихове породице моле да се у решавању овог проблема и збрињавању пацијената са најтежим дијагнозама укључи и локална заједница.
Радионицу је водила социјални радник Душица Илић.