ПРИМАРНА ПРЕВЕНЦИЈА

У здравственој станици „Хум“, Службa за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Ниш, рреализовала  је акцију «Отворена врата»  којом су мотивисани  мештани села Хума да прихвате здраве навике за унапређење свог здравља.

Свим мештанима који су данас дошли у здравствену станицу у оквиру акције «Отворена врата» проверен је ниво шећера у крви и дат савет о значају раног откривања шећерне болести да би се спречиле бројне компликације.

Особама оболелим од дијабетеса, који немају картон у Саветовалишту за дијабетес отворен је картон и издата књижица за оболеле од дијабетеса.
Овакавим приступом у раду Службе за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Ниш, остварује се активан однос са пацијентима у примарној и секундарној превенцији  за очување здравља.