МЕДИЦИНСКА, СОЦИЈАЛНА И ПСИХОЛОШКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ТЕШКО ПОКРЕТНИХ ПАЦИЈЕНАТА

Дана 10.07.2019. године у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему „Побољшање квалитета живота пацијената-употреба ортопедских помагала“.
Једна од најтежих последица инвалидности јесте потпуна или делимична неспособност за привређивање.
Неспособност за рад и привређивање обавезно доводи то лице или целу породицу у положај социјалне потребе.
Човек представља неодвојиво јединство психичких и социјалних функција, самим тим и свако оштећење и поремећај представља атак на целу личност, односно поремећај физичких функција, што значи да упоредо са медицинском рехабилитацијом долази до аутоматског укључења и у психолошку и социјалну рехабилитацију.
Радионицу je водила социолог Звездана Огњановић – Панић.