ПРЕДСТАВНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ „ДОБРА ПРАКСА И ИЗАЗОВ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ РОМА И РОМКИЊА“

Представници  Дома здравља Ниш присуствовали су конференцији „Добра пракса и изазов у области запошљавања младих Рома и Ромкиња“ одржаној у Градској кући у Нишу, 04.07.2019.године.
Поред  градоначелника Града Ниша, Дарка Булатовића, Наташе Кочић Ракочевић менаџера ФОР-а за Србију на скупу говорио је и помоћник директора за медицинска питања Дома здравља Ниш спец. др мед. Радован Михајловић, прим. Он је говорио о сарадњи између Дома здравља Ниш и представништва фонда за образовање Рома и волонтирање у Дому здравља Ниш.
Дом здравља Ниш   посебну пажњу посвећује осетљивим друштвеним групама – у које свакако спада ромска популација.
Представници  Дома  здравља  активно  су  учествовали  у  изради „Акционог плана за побољшање социјалног статуса Рома у Граду Нишу“.
У  циљу  побољшања  приступачности  здравственој  заштити ромској популацији  Дом здравља Ниш  ангажовао  је  две ромске медијаторке,  које  активно учествују  у организацији  превентивних акција,  здравственом просвећивању  и  организацији и спровођењу вакцинације ромске деце на терену  – чиме смо значајно повећали обухват ове деце имунизацијом  у  циљу  заштите од масовних заразних болести.
Као наставна база Медицинског факултета Универзитета у Нишу, Дом здравља Ниш  посебну пажњу  посвећује едукацији младих Рома. 29.августа прошле године потписали смо Споразум о сарадњи са „Форумом за образовање Рома“, којим  смо  се обавезали  да омогућимо  шестомесечну обуку стажистима кроз доделу задатака и активности  ради стицања теоријских  знања   и практичних вештина и способности, да вршимо професионални надзор и менторство над радом стажиста и да након завршетка обуке издамо стажистима Уверење о обављеном стажу.
Од   овог   месеца  Дом здравља Ниш   кључен је у Пројекат „Локалне  иницијативе  за  унапређење  социјалне  инклузије младих Рома и Ромкиња“  који спроводе Уједињене нације преко „Волонтера Уједињених нација“. Пројекат обухвата реализацију програма  обуке  и  ангажовања  на  волонтерским уговорима у локалним  институцијама. Дом здравља Ниш ангажовао је једну студенткињу психологије,  која ће волонтерски стаж обавити од 1. јула до 31. децембра ове године.
Све ове програме Дом здравља Ниш организује и спроводи са уверењем да је образовање младих Рома и Ромкиња једини прави пут за побољшање њихове запошљивости а тиме и трајно и одрживо унапређење социјалног положаја.