ТЕМА ДАНАШЊЕГ ПРИЈЕМА КОД ДИРЕКТОРА- УВЕК МОЖЕ БОЉЕ

У разговору директора Дома здравља Ниш и грађана као и запослених у нашој установи разматрани су предлози, сугестије и могућности за унапређење квалитета рада и повећање задовољства пацијената и запослених у свакодневном раду установе.

Директор Дома здравља Ниш, проф. др Милорад Јеркан је свим заинтересованим саговорницима на данашњем пријему, пружио могућност да искажу своје предлоге или личне проблеме. Овакав начин комуникације са корисницима здравствених услуга и запосленима је одраз активног односа који води бољем друштвено одговорном раду.

Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516, е-maila info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља Ниш.