ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „АДАПТАЦИЈА И ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ“

Дана 19.06.2019. године у Дому здравља Ниш одржан је састанак поводом евалуације реализације пројекта „Адаптација и термоенергетска санација Дома здравља Ниш“. Састанку су присуствовали представници Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, представници Светске банке, представници Канцеларије за локални економски развој и пројекте, као и руководство Дома здравља Ниш са својим сарадницима који су учествовали у извођењу Пројекта.

У току састанка презентовани су резултати и исказано задовољство свих учесника постигнутим резултатима.

Након одржаног састанка учесници су током обиласка објекта потврдили резултате улагања.

Закључак са овог састанка је да су након реализације пројекта „Адаптација и термоенергетска санација Дома здравља Ниш“ створени бољи услови за рад (решени су проблеми са прокишњавањем и канализацијом), повећан ниво квалитета пружених услуга а самим тим и задовољство и безбедност корисника и запослених. Осим тога,  након реализације Пројекта, централни објекат Дома здравља Ниш, прешао је из класе „Ц“ у класу „Б“ енергетске ефикасности.