САГЛЕДАВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ-ТЕМА ДАНАШЊЕГ САСТАНКА

Дана 18.06.2019. године, у просторијама Дома здравља Ниш одржан је састанак посвећен остваривању права ромске популације на здравствену заштиту.

Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња Заштитник грађана је одређен као један од носилаца мониторинга спровођења мера Стратегије и Акционог плана.

На овом састанку присуствовали су представници Дома здравља Ниш из следећих служби: Службе за дравствену заштиту деце и школске деце, Службе поливалентне патронаже, Службе за здравствену заштиту одраслих, Одељења социјалне медицине и медицинске информатике и ромске здравствене медијаторке.

Представници Дома здравља Ниш изнели су податке о активностима, здравствено-васпитном раду, одржаним едукацијама и превентивној здравственој заштити Рома.