ЗНАЧАЈ УСЛУГА ДНЕВНОГ БОРАВАКА ЗА СТАРЕ ОСОБЕ

Дана 05.06.2019. године у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему „Дневни боравак за старе особе“. Дневни боравак се организује и спроводи у дневним центрима и клубовима за одрасле и старе особе.

Дана 05.06.2019. године у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему „Дневни боравак за старе особе“. Дневни боравак се организује и спроводи у дневним центрима и клубовима за одрасле и старе особе. У дневном центру обезбеђује се дневна брига корисницима (исхрана, здравствена нега, радна и окупациона терапија, културно забавне активности) у трајању од 12 сати дневно осим недеље. У клубовима за одрасла и стара лица задовољавају се свакодневне животне потребе а посебно: социјална комуникација, дружење, рехабилитација, развијање солидарности, културно-забавне, рекреативне, духовне и друге потребе. Право на бесплатне услуге дневног боравка има особа која је остварила право на новчану социјалну помоћ. Радионицу је водила социолог Звездана Огњановић – Панић.