НА ИНИЦИЈАТИВУ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ДОМ ЗДРАВЉА НИШ ОРГАНИЗОВАО ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ 26.05.2019.ГОДИНЕ

Хронична незаразна обољења задњих година бележе велики пораст. Најучесталија су кардиоваскуларна, малигна обољења и дијабетес. Њиховом настанку и развитку доприносе фактори ризика који су везани како за факторе наслеђа (непроменљиви), тако и за неадекватно здравствено понашање (на које можемо деловати). 
Дом здравља Ниш је планираном и добро координисаном акцијом, показао да брине о својим пацијентима и својим суграђанима и да подржава иницијативу Министарства здравља да превентивом очува здравље популације.
Број пацијената који се данас обратио и дошао на превентивне прегледе крвног притиска, шећера у крви, ЕКГ-а и вида у Дому здравља Ниш, превазишао је сва наша очекивања. 
Акција обављања превентивних прегледа показала се као одлична и очигледно потребна грађанима Ниша и околине, који су желели да провере своје здравље. У току данашње акције прегледано је 592 наших суграђана и обављено 1184 прегледа.