МЛАДИ И ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА

У просторијама Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш, одржаће се 15.05.2019.године предавање на тему „Здрави стилови живота“. Предавање организује мултидисциплинарни тим Службе за здравствену заштиту деце и школске деце-Саветовалиште за младе.

Предавање је намењено ученицима VIII разреда Основне школе Мирослав Антић, одржаће се у периоду од 07:00-20:00 часова. Циљ предавања је да се ученици оспособе да проналазе и користе релевантне и поуздане информације о здрављу, да  знају да их критички процењују и користе када одлучују о свом здрављу, као и да изграде основне компетенције које доприносе очувању и унапређењу здравља.