ЗНАЧАЈ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ ТИМА

Служба за кућно лечење,  медицинску негу и палијативно збрињавање у својим просторијама одржала је овонедељну радионицу на тему „Социјални радник као члан мултидисциплинарног тима“. Радионици је присуствовао велики број чланова породица пацијената ове службе.
Радионицу je водила социолог Звездана Огњановић – Панић. Социјални радник је део мултидисциплинарног стручног тима. Његова улога састоји се у прикупљању аутоанамнестичких података (директан разговор са пацијентом) и хетероанамнестичких података (разговор и сарадња са члановима породице).
Социјални радник обавља разговор са породицом, Центром за социјални рад, фондовима преко комисија, ангажује се на евидентирању и откривању социјалних проблема болесника, њиховом решавању, остварују контакт са ужом и ширпм социјалном средином.
Једна од фаза рада социјалног радника је и психо-социјална подршка болесника.