РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ВРЕМЕ ПРВОМАЈСКИХ ПРАЗНИКА 01. И 02. МАЈА 2019. ГОДИНЕ

Дом здравља Ниш за  време првомајских празника  01. и 02. маја  2019. године, радиће по следећем распореду:

I Централни објекат Дома здравља
1. Служба за здравствену заштиту одраслих од 07:00 – 20:00 часова
2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце од 07:00 – 20:00 часова

II Здравствена станица "Чаир" 
1. Дежурство лекара специјалисте опште медицине  од 07:00 – 20:00 часова 
2. Давање инфузија  од 07:00 – 20:00 часова

III Служба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања
1. Пункт у Рајићевој улици од 07:30 – 14:30 часова
2. Сестре на терену од 07:00 – 20:00 часова

IV Поливалентна патронажна служба
1. Сестре на терену од 07:00 – 14:00 часова
2. Телефонско саветовалиште од 07:00 – 20:00 часова

V Служба за стоматолошку здравствену заштиту
1. Просторије Завода за хитну медицинску помоћ од 07:00 – 20:00 и од 20:00 – 07:00 часова

VI Служба за лабораторијску дијагностику од 07:00 – 14:00 часова - (хитне лабораторијске анализе