МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Вакцинација је једна од значајних мера у превенцији заразних болести, па самим тим спроведена је вакцинација деце ромске националности уместо у просторијама Месне канцеларије „Ђука Динић“, у просторијама намењеним за вакцинацију у насељу „Црвена Звезда“.
Од  укупано 105 планирана детета за имунизацију, вакцинисано је 24, враћено је 3 због болести а остала се нису  одазвала позиву.