НАСТАВАК ВАКЦИНАЦИЈЕ ДЕЦЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА ТЕРЕНУ

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља Ниш  уз помоћ представника Градске општине  Палилула и Ромских здравствених медијаторки, дана 23.04.2019.године у периоду од 09:00-12:30 часова, организује у просторијама Месне канцеларије „Ђука Динић“ акцију вакцинације деце ромске националности, као значајне мере у превенцији заразних болести.
У току акције тим лекар-сестра обављаће и едукацију родитеља о правилној исхрани, хигијени, нези и васпитању деце и биће подељен здравствено-васпитни  материјал.