ИМУНИЗАЦИЈА ДЕЦЕ У САРАДЊИ СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ЦРВЕНИ КРСТ

У просторијама Основне школе „Вук Караџић“ спроведена је  вакцинација деце Ромске националности . Вакцинацију је обавилa Служба за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља Ниш у сарадњи са Градском општином  Црвени Крст  и  Ромским здравственим медијаторкама.
Укупан број пријављене деце био је 78, од тога је вакцинисано 36,  враћено је 26 због болести а прегледу се није одазвало 16 детета.