ОДРЖАН ЗАЈЕДНИЧКИ СТРУЧНИ САСТАНАК ТИМОВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И ПУ ,,ПЧЕЛИЦЕ"

Дана 12. 04. 2019. у периоду од 9:00-12:00 часова одржан је стручни састанак тима из Развојног саветовалишта Дома здравља Ниш (два психолога и дефектолог) и тима из ПУ "Пчелица" (психолог, педагог, мед. сестра, струковни васпитач). Циљ састанка је креирање једног заједничког трансдисциплинарног тима, мапирање и регистровање деце који су корисници услуга саветовалишта и предшколске установе и имплементирање РБИ методе у раду са породицама деце са развојним потешкоћама.