РАДИОНИЦА НА ТЕМУ "ДИСЛЕКСИЈА" У РАЗВОЈНОМ САВЕТОВАЛИШТУ

У просторијама Развојног саветовалишта Дома здравља Ниш, дана 13. 04. 2019. године од 11:00-13:00 часова одржаће се радионица на тему „Дислексија“.
Дислексија је окарактерисана као поремећај у учењу читања упркос нормалне интелигенције, доброг вида, систематске обуке и осталих повољних едукативних, психолошких и социјалних фактора. Дислексија се често назива и развојном дислексијом јер се сматра да произилази из проблема дечијег развоја. Дислексија представља значајно неслагање између стварног (постојећег) и очекиваног нивоа читања у односу на ментални узраст (Голубовић, С. 2000).
Уколико дете  и поред просечне или надпросечне интелигенције не може да научи да чита или му исто представља  проблем у смислу разумевања прочитаног  можемо посумњати да се ради о дислексији. Дислексија се врло често  јавља паралелно са дисграфијом које означава  проблем са писањем  и са дискалкулијом (сметње у рачунању).
Називамо је сметњом у учењу због тога што дислексија може у великој мери отежати академски успех у типичном  наставном окружењу, али, коришћењем одговарајућих метода подучавања дислексичари могу успешно да уче.
Формалном евалуацијом се процењују интелектуалне способности, обрада информација, психо-лингвистичка обрада и академске вештине.
Евалуација се користи у циљу утврђивања да ли учениково читање јесте или није на очекиваном нивоу, узимајући у обзир породичну анамнезу и свеукупан успех у школи. Тестирање могу извршити обучени школски или ваншколски логопед и психолог.
Тестирање се може обавити на сваком узрасту. Избор тестова зависи од узраста појединца. Код млађе деце тестира се фонолошка обрада, рецептивне и експресивне језичке способности, и способност повезивања гласова са словима. Ако се утврде проблеми у овим областима одмах се може почети са интервенцијом. Не мора се поставити дијагноза дислексије да би се почело са раном интервенцијом у учењу читања. Рана идентификација и третман су од кључне важности за помоћ дислексичарима да успеју у школи и у животу.