ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У СЛУЖБИ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА НА ТЕМУ „УЛОГА ПОРОДИЦЕ У ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ“

Дана 10.04.2019. године одржана је радионица у просторијама Службе за кућно лечење,  медицинску негу и палијативно збрињавањемо на тему „Улога породице у лечењу болести зависности“.
Болести зависности освајају свет, скраћују живот људи због нездравог понашања – пушења, опијања, дрогирања.
Превенција је прва заштита од болести зависности, а успешнија је ако је свеобухватна и организована.
Особе које су зависне од алкохола, дроге, лекова, веома ретко могу саме изаћи из клопке у коју су упале.
Породица представља значајног сарадника у лечењу зависника (породична терапија). Породица може упорно да инсистира на лечењу зависника. Да би помогла у лечењу својих чланова породица треба да буде стабилна и јака.
Радионицу водила социолог Звездана Огњановић – Панић.