БРИГА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ УЗ НАЈОПТИМАЛНИЈЕ УСЛОВЕ У ЗА ,,МЕДОШЕВАЦ"

Након предходног обиласка здравствене амбуланте „Медошевац“ са ужим руководством ГО „Црвени Крст“, председником скупштине Драганом Станковићем и представником Савета грађана, директор Дома здравља Ниш, проф.др Милорад Јеркан са својим тимом, дефинисао је потребе пацијената у овој здравственој станици. 
Планови су да се овај здравствени објекат заједничким снагама, Дома здравља Ниш са ГО „Црвени Крст“, доведе у најоптималније стање и функцију. Реализацијом заједничких планова у наредном периоду обавиће се санирање пода и увођење етажног грејања, на опште задовољство корисника.
Заједнички циљ је унапређење услова рада, задовољство пацијената и запослених у овој здравственој амбуланти која свакодневно пружа услуге за преко 1000 становника који су опредељени и имају здравствене картоне у Служби за здравствену заштиту одраслих.