СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ - ТЕМА ДАНАШЊЕГ ПРИЈЕМА КОД ДИРЕКТОРА

У току данашњег пријема, директор Дома здравља Ниш, проф. др Милорад Јеркан са својим саговорницима разматрао је могућности решавања појединих социјалних  проблема.
Очекује се да ће се уз сагласност Министарства здравља, тренд запошљавања младих лекара наставити и у наредном периоду.
Заинтересованим грађанима и запосленима у установи омогућено је да изнесу своје сугестије на рад дома здрвља и да изнесу своје личне проблеме.
Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516, е-maila info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља  Ниш.