У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ РАНОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ И УСПОСТАВЉАЊА СИСТЕМА РАНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА У СРБИЈИ

У Дому здравља Ниш данас је одржан састанак у оквиру програма сарадње УНИЦЕФ-а и Дома здравља Ниш. УНИЦЕФ Србија заједно са Регионалном канцеларијом у Женеви, као и са локалним партнерима подржава успостављање Система раних интервенција у Србији.
Подршка детету и породици кроз рану интервенцију, засновану на рутинама и свакодневним активностима у породици и вртићу, укључује интерсекторску сарадњу и трандисциплинарни рад различитих стручњака (социјалне и здравствене заштите и предшколског васпитања и образовање, као и локалне самоуправе).
План подршке ослања се на снаге породице и детета и оснажује породицу за улогу примарног пружаоца услуга свом детету.

Састанку су присуствовали представници руководства Дома здравља, представници Развојног саветовалишта-два педијатра и психолог и представници Патронажне службе Дома здравља. Закључак састанка је да је у досадашњој сарадњи УНИЦЕФ допринео свакодневном раду наших запослених, у пружању бољих и квалитетнијих услуга породицама деце са развојним потешкоћама, такође пружио је подршку у виду едукација кадрова, стандардизованих упитника и скрининга. Публикације УНИЦЕФ-а, приручници и различити материјали омогућили су функционалнији рад Развојног саветовалишта и Патронажне службе. Радујемо се даљој сарадњи и новим заједничким подухватима.