ЗАЈЕДНИЧКА ПОСЕТА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

Са жељом да се у Дому здравља Ниш унапреди квалитет пружања здравствених услуга као и задовољство корисника и запослених, дана 12.03.2019.године директор Дома здравља Ниш, проф.др Милорад Јеркан са својим тимом и председник Градске општине Црвени Крст проф.др Мирослав Милутиновић, заједно са председником скупштине Драганом Станковићем и претставници Савета грађана обишли су здравствену станицу „Трупале“.
Услови рада у објекту, правилно вођење медицинске документације, потребе за кадром и опремом, потребе за едукацијом и још бројна питања су оно о чему се разговарало. Заједнички закључак након обиласка и разговора са запосленима је да је неопходна санација објекта као и разматрање могућности организовања педијатријске службе, након анализе података о броју деце која гравитирају у том подручју.
Сви запослени су исказали задовољство што су у директном контакту са директором установе, проф.др Милорадом Јерканом и његовим тимом као и председником Градске општине Црвени Крст проф. др Мирославом Милутиновићем могли да изнесу импресије и укажу на проблеме.
Задовољство је обострано.