У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ УСПОСТАВЉАЊА СИСТЕМА РАНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА У СРБИЈИ

У Дому здравља Ниш данас је одржан састанак у оквиру програма сарадње УНИЦЕФ-а и Владе Републике Србије и договорених планова са ресорним Министарствима (здравља, образовања и социјалне заштите) за подршку раном развоју. УНИЦЕФ Србија заједно са Регионалном канцеларијом у Женеви, као и са локалним партнерима подржава успостављање Система раних интервенција у Србији.

Рана интервенција кроз неколико важних компоненти/корака (од досезања и скрининга, преко функционалне процене детета и породице, дефинисања функционалних циљева и пружања подршке породици да унапређује функционалност детета, укључујући и подршку предшколског васпитања и образовања, до успостављања очекиваног развоја или до укључивања у друге облике подршке за дете и породицу у складу са развојним потребама детета и породице. Подршка детету и породици кроз рану интервенцију, засновану на рутинама и свакодневним активностима у породици и вртићу, укључује интерсекторску сарадњу и интердисциплинарни рад различитих стручњака (социјалне и здравствене заштите и предшколског васпитања и образовање, као и локалне самоуправе).

План подршке ослања се на снаге породице и детета и оснажује породицу за улогу примарног подрживача за дете. Подршка се остварује у најприроднијем амбијенту за одрастање детета - у породици и у  предшколској установи.
Састанку су присуствовали представници:  руководства и  Развојног саветовалишта Дома здравља Ниш, Предшколске установе Пчелица, Центра за социјални рад Свети Сава Ниш,  Школске управе Ниш, Института за јавно здравље Ниш и Секретаријата за примарну здравствену заштиту Ниш.