ПРЕДСТАВНИК ДОМА ЗДРАВЉА НИШ НА САСТАНКУ  УНИЦЕФ-А

Дана 22.01.2019.године са почетком у 11:30часова, успешно је одржан састанак УНИЦЕФ-а, у вези годишњег планирања сектора за рани развој у Хотелу Парк у Београду. Представник Дома Здравља Ниш био је психолог Развојног саветовалишта.
Планиране су активности за 2019-2020. годину у области раног развоја деце.
На састанку се говорило о томе како повећати квалитет и приступ услугама за развој у раном детињству и повећати свест родитеља о позитивним, родно осетљивим праксама везаним за негу и развој у раном детињству, укључујући одговарајућу исхрану и благовремену имунизацију, нарочито за ромске породице и породице деце са тешкоћама и сметњама у развоју и инвалидитетом.
Планови за 2019-2020.годину су: Успостављање мулти-секторске сарадње и партнерства на националном и локалном нивоу за развијање свеобухватних, интегрисаних услуга за подршку раном развоју деце укључујући регионалну и глобалну размену; Подршка развоју релевантних подзаконских аката и ревизији постојећих; Увођење инструмената за развојна саветовалишта и модел раних интервенција (интерсекторска сарадња); Унапређење приступа и квалитета услуга везаних за рану интервенцију; Обука за функционалну процену развоја детета; Развијање иновативних информационих механизама; Партиципација родитеља у раној интервенцији.