У СЛУЖБИ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА ОДРЖАНА РАДИОНИЦА  НА ТЕМУ „ИНФОРМАТИВНИ ИНТЕРВИЈУ СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА-САДРЖАЈ И ДОБРА ПРОЦЕНА“

Дана 09.01.2019. године у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему „Информативни интервју социјалног радника (садржај и процедура).
Интервју може имати информативну, саветодавну и оперативну функцију и усмерен је према одређеном циљу. Сваки од учесника у разговору заузима одређени положај (један тражи помоћ, а други је пружа).
Социјални радник разговором добија податке и упознаје се са проблемима које особа има и помаже клијенту да схвати своју ситуацију, узроке и нађе решење.
Радионицу водила социолог Звездана Огњановић – Панић.