ШЕСТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Дана 27.12.2018. године у оквиру једнодневне редовне посете, установу су  шести пут обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су у току посете обавили:

  1. Разговор са руководством, координатором и представницима тимова
  2. Преглед документације која указује да су запослени унапредили процес рада и безбедност корисника и запослених
  3. Обишли установу, на лицу места утврдили доказе који указују да Дом здравља Ниш одржава континуитет у поштовању постављених стандарда и критеријума у процесу акредитације.
Након посете усмено се изјаснили да су задовољни оним што је урађено у Дому здравља Ниш  и да се поштују све процедуре које су усвојене у процесу акредитације.
Писани извештај Агенција за акредитацију здравствених установа Србије ће доставити у року до 30 дана од дана реализоване посете.