ШЕСТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Дом здравља Ниш је децембра 2012. године добио највиши степен акредитације здравствених установа, на 7 година. Oд тада је организација рада у установи у складу са усвојеним стандардима и критеријумима и тежи се сталном унапређењу квалитета рада и безбедности запослених и корисника. У оквиру редовне посете, Дом здравља Ниш су пет  пута посетили спољашњи оцењивачи из Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.
Дана 27.12.2018. године у оквиру једнодневне редовне посете, установу су  шести пут обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су у току посете обавили:

  1. Разговор са руководством, координатором, представницима тимова
  2. Преглед документације која указује да су запослени унапредили процес рада и безбедност корисника и запослених
  3. Обишли установу, на лицу места утврдили доказе који указују да Дом здравља Ниш одржава континуитет у поштовању постављених стандарда и критеријума у процесу акредитације 2012. године.

Након посете усмено су се изјаснили да су задовољни оним што је урађено у Дому здравља Ниш  и да се поштују све процедуре које су усвојене у процесу акредитације.
Писани извештај Агенција за акредитацију ће доставити у року до 30 дана од дана реализоване посете.