САГЛЕДАН И ПОХВАЉЕН РАД СЛУЖБЕ ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, МЕДИЦИНСКУ НЕГУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОД СТРАНЕ ДИРЕКТОРА

Директор Дома здравља Ниш проф.др Милорад Јеркан је у оквиру редовних посета свим службама  Дома здравља Ниш,  дана 21.12.2018.године обишао Службу за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање. У току ове посете разговарао је са запосленима и пацијентима и похвалио изузетан рад и пожртвовану ангажованост у збрињавању пацијената са најсложенијом патологијом.
Директор је нагласио да ће у 2019.години наставити активности које ће допринети унапређењу квалитета рада у овој служби као и унапређење безбедности запослених у раду на терену.