У СЛУЖБИ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ“

Дана 12.12.2018. године одржана је радионица у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање на тему „Окупациона терапија и њен значај“.
Основни циљ окупациона терапија је очување и унапређење потенцијала личности као и психосоцијална и функционална рехабилитација особе.  
Окупациона терапија, или радне окупационе активности, могу довести до побољшања квалитета живота појединца. Оваква врста терапије омогућава пацијентима „враћање“ свакодневним активностима као што је самозбрињавање (храњење, облачење, купање, самостални одлазак у тоалет...), доприноси продуктивности – бављење кућним активностима и њиховој ресоцијализацији.
Радионицу водила социолог Звездана Огњановић Панић.