ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У централном холу Дома здравља Ниш, Служба за здравствену заштиту одраслих-  Центар за превентивне здравствене услуге и  Служба кућног лечења и медицинске неге са палијативним збрињавањем  Дома здравља Ниш, организовале су акцију поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, под слоганом "Оснаживање особа са инвалидитетом и осигурање инклузивности и једнакости".

Наше друштво још увек није на нивоу  на ком би требало када је у питању прихватање особа које су у било ком погледу другачије у односу на већинску популацију. Нажалост, још увек имамо предрасуде према особама са инвалидитетом. На свакоме од нас је да те предрасуде разбијамо, јер особе са инвалидитетом твеба да имају своје место у друштву.
Сви људи су једнаки и сви имамо иста права без обзира на различитости. Особе са инвалидитетом се свакодневно суочавају са социјалним и физичким баријерама, као што су предрасуде у ставовима према инвалидности, неприступачност објеката као и информација и оруђа за комуникацију.

Ове баријере често као резултат имају недостатак знања или свести о питањима инвалидности, што се може превазићи једноставним активностима. Особе са инвалидитетом могу равноправно да учествују у друштву ако се уклоне социјалне и физичке препреке, као и пререке у ставовима.