МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД  ЖЕНАМА

У петак, 30.11.2018. године  од 10:00-12:00 часова, у централном холу   и просторијама Превентивног центра Дома здравља Ниш, Служба за здравствену заштиту одраслих-  Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш, организују акцију поводом Међународног дана борбе против насиља над женама.

Насиље над женама је свако дело насиља утемељено на родној/полној основи које резултира, или би могло резултирати, у физичкој, сексуалној или психичкој повреди или патњи жена, укључујући претње таквим делима, присиљавање или одузимање слободе, без обзира на то да ли се догађа у јавном или приватном животу. Према Декларацији о елиминацији насиља над женама, донете >1993. године од стране Генералне скупштине  Уједињених нација,

"насиље над женама представља испољавање историјски неједнаких односа друштвене моћи између мушкараца и жена који су довели до дискриминације и доминације над женама од стране мушкараца и до спречавања потпуног напретка жена. Насиље над женама је један од основних друштвених механизама којима се жене присиљавају да буду у подређеној позицији у односу на мушкарце. Насиље над женама је препрека у постизању једнакости, развитка и мира".