ПРЕВЕНЦИЈА ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

„У петак, 23.11.2018. године од 10:00-12:00 часова, у централном холу Дома здравља Ниш, Служба за здравствену заштиту одраслих- Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш, организује акцију посвећену превенцији хроничних незаразних болести.
Хронична незаразна обољења представљају значајан узрок радне неспособности, великих трошкова здравствене заштите и превремене смрти особа млађих од 65 година. У заустављању неповољног тренда ових болести , највећи значај треба дати примарној превенцији. Примарна превенција је превасходно усмерена на здраве особе. Она подразумева уклањање ризика/узрока болести и унапређење општег здравственог стања популације како би се спречио настанак болести.

Сузбијање хроничних незаразних болести односи се на уклањање ризичних фактора, као што су пушење, гојазност, недостатак физичке активности, стрес, нездрава исхрана, злоупотреба алкохола, разна ризична понашања везана за сексуално преносиве болести.

Зато је главни задатак лекара опште медицине као и активности Центра за превентивне здравствене услуге да спроводе превентивне активности. Превентивни рад подразумева дуготрајан процес а до резултата се може доћи само упорним радом и залагањем.