ДИЈАБЕТЕС СЕ МОЖЕ ПРЕВЕНИРАТИ

„У циљу превенције и ране дијагностике дијабетеса, тим  Саветовалишта за дијабетес данас је организовао акцију  у централном холу Дома здравља Ниш.
Здравствени професионалци овог саветовалишта радили су сет малих дијагностичких процедура које су неопходне за рану дијагнозу хроничних незаразних обољења, где спада и дијабетес.
Посебан акценат стављен је на едукацију грађана о здравим стиловима живота.