РЕДОВНА СПОЉНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

На основу Плана министра здравља Републике Србије за спровођење Редовне спољне провере квалитета стручног рада у здравственим установама и приватној пракси у 2018.години, дана 20.11.2018.године у Дому здравља Ниш обављена је Редовна спољна провера квалитета стручног рада.
Предмет провере био је рад следећих служби:
- Службе за здравствену заштиту одраслих
- Службе за здравствену заштиту деце и школске деце
- Службе за здравствену заштиту жена
- Службе за физикалну медицину и рехабилитацију
- Службе за лабораторијску дијагностику
- Службе за радиолошку дијагностику
- Службе за специјалистичко-консултативне делатности-Одељење психијатрије и Одељење оториноларингологије.
Стручни надзорници и представници  Института за јавно здравље Ниш  упознали су се са организационом и кадровском структуром установе, а затим  приступили раду по предвиђеној методологији за спровођење Редовне спољне провере квалитета стручног рада.
Након обиласка служби стручни надзорници исказали су задовољство и изнели похвале на рачун организације и пословања Дома здравља Ниш.