ПОСЕБАН ПРОТОКОЛ СИСТЕМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Чланови тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања Дома здравља Ниш присуствовали су промоцији новог Посебног протокола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања који је одржан у Институту за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут.