ДОМ ЗДРАВЉА НИШ И ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ НИШ ЗАЈЕДНО ОБЕЛЕЖИЛИ  МЕЂУНАРОДНИ  ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА

У просторијама Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, Служба за здравствену заштиту одраслих-  Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш у сарадњи са Заводом за плућне болести и туберкулозу Ниш, организовали су  акцију поводом Међународног  дана борбе против опструктивних болести.

 • Хронична опструктивна болест плућа (ХОБП) се може спречити и лечити. Постоје значајне ванплућне промене које доприносе тежини обољења код сваког појединачног болесника. Плућну компоненту болести карактерише ограничење протока ваздуха које није потпуно реверзибилно. Ограничење протока ваздуха је обично прогресивно и удружено са поремећеним инфламацијским одговором плућа на штетне честице или гасове.
• У свету је најчешћи фактор ризика за ХОБП пушење цигарета. У свакој прилици пушаче треба охрабрити да престану с пушењем. У многим земљама загађење ваздуха услед сагоревања дрвета и других биолошких горива представља утврђене факторе ризика за ХОБП.
• Дијагнозу ХОБП треба разматрити код сваке особе која има диспноју, хронични кашаљ или искашљава, и / или податке о изложености факторима ризика. Дијагнозу треба спирометријски потврдити.
• Програм за збрињавање ХОБП укључује четири компоненте: проценити и пратити болест, смањити факторе ризика, збринути стабилну ХОБП и збринути акутне егзацербације.
• Фармаколошко лечење може да спречи и ублажи симптоме, смањи учесталост и тежину егзацербација, побољша здравствено стање и побољша подношење физичког напора.
• Едукација болесника може да помогне да се побољшају вештине, способност да се избори с болешћу, и здравствено стање. То је ефикасан начин да се прекине с пушењем, отпочну разговори и разумевање упутстава о збивању у терминалној фази, и да се побољша одговор у акутним егзацербацијама.
• У ХОБП су честе егзацербације симптома.