ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА СМЕРНИЦА ЗА СКРИНИНГ, ДИЈАГНОСТИКУ И ИНТЕРВЕНЦИЈА КОД ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА

Дана 09.11.2018.године у амфитетру Дома Здравља Ниш одржана је промоција "Смерница за скрининг, дијагностику и интервенције код деце са поремећајем из спектра аутизма"

Предавачи :

-Доц др Миодраг Станковић-Клиника за ментално здравље Ниш

-Весна Петровић из Савеза удружења Србије за помоћ особама са аутизмом

-Др Снежана Здравковић-Дом Здравља Ниш

"Сврха ових смерница је само да помогну доношењу одлука, а никако да их дефинишу у датом моменту. Смернице позивају на препознавање и удруживање свих расположивих стручних капацитета и дају оквире за деловање засновано на доказима и на најбољој а примењивој медјународној пракси у овој области"